Kompetanse

Vi arbeider som et uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen fagområdet VVS, med hovedfelter som:

  • • Innemiljø
  • • Inneklima
  • • Varmegjenvinning
  • • Energiberegning
  • • Energiøkonomisering
  • • Tilstandskontroll
  • • Byggeledelse
  • • Teknisk byggekontroll
  • • Vann og avløp
  • • Automatisering/SD-anlegg
  • • Energibruk/ENØK
  • • Bioenergi
  • m.m

Vårt firma er organisert som et aksjeselskap og sysselsetter i dag 7 medarbeidere. Vårt kontor ligger i Elverum.RAADs stab av ingeniører har lang og variert praksis og innehar betydelig kompetanse på enkeltfelter, samtidig med at vi samlet kan løse de fleste oppgaver innen vårt fagområde.

Vi har sentral godkjenning for alle relevante tiltaksklasser innenfor vårt fagområde.RAAD AS er en videreføring av Tøfte og Smestad AS som ble etablert i 1977.