Forsvarsbygg

Prosjekt Byggherre År Anleggskostnad VVS Areal Kommentar
Kongsvinger Festning Forsvarsbygg 2009
Gardeleiren/Huseby leir Forsvarsbygg 2008
FAS, Jørstadmoen Leir Forsvarsbygg 2007
Vernepliktsverket Hamar Forsvarsbygg 2002
Elverum Tekniske Verksted Forsvarsbygg 2002
LFK Kjeller Forsvarsbygg 2000
FRG, Rena Leir Forsvarsbygg 1999
FFI Kjeller Forsvarsbygg