Energianlegg

Prosjekt Byggherre År Anleggskostnad VVS Areal Kommentar
Rugeri Nortura Samvirkekylling SA 2013
Nortura Våler Nortura 2013
Gardeleiren Forsvarsbygg 2009
Sund nærvarmeanlegg Ringsaker kommune 2009
Sæter Gård Kongsvinger kommune
Eidsiva Bioenergi Eidsiva